The Sons of God Refurnish


The Sons of God

Photos Fabio Galli


Guds söner möblerar om/The Sons of God refurnish. First performance 16.11.95 at Fylkingen, Stockholm, Sweden. Performance for two actors, furniture and electrotechnics. "I en vardaglig hemmiljö bearbetar sönerna inventarier och lösöre. Föreställningen pendlar mellan stilla vardags- pyssel och mer dramatiska omflyttningar i det yttre rummet. (Finns det möjligtvis en korrespondens till det inre?) Möblemanget används som en furiös förutsättning för den musikaliska och sceniska framtoningen. En och annan flisa kan tänkas ryka. Detta kan betraktas som ett försök att åstadkomma ett utav de svåråtkomliga ögonblick då det vardagliga livet uppgår i förening med det inre livets heroiska natur."

In a prosaic household environment the Sons occupy themselves with their fixtures and personalproperty. The performance oscillates between placid quotidian pottering and more dramatic rearrangements in the outer room. This can be viewed as an attempt to acheive one of those elusive moments where everyday life enters into a union with the heroic nature of the inner life
Sound clip